REFERENCE

ENERGETSKI OBJEKTI

2020
● Petrol Ravne – elektro kotel

2019
● SPTE v kontejnerjih Nemčija
● Toplotna postaja Petrol Zalog

2018
● SPTE ZREČE

2017
● Plinska kotlovnica Revoz Novo Mesto
● Toplotna postaja Zelena pot Ljubljana
● Kotlovnica ISKRA GLINEK

2016
● Parni kotel Krka Ljutomer
● Parna kotlovnica Krka Jastrebarsko

2015
● SPTE Črnomelj-bioplinarna
● Petrol Štore – hladilni stolp

2014
● Kotlovnica na biomaso COMTRON Maribor
● Kotlovnica in SPTE BLED
● Kotlovnica na biomaso Osnovna šola SLIVNICA
● SPTE Paloma
● SPTE UKC  Maribor

2013
● Kotlovnica na plin S-31 Maribor

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

2020
● Impol final 2 – proizvodna hala
● Sprinkler in drencher – SNS Krško
● IMPOL Final – čisti prostori

2019
● Impol cevarna – zamenjava hladilnega stolpa in cevovoda
● Impol Maziva
● DSO Domžale – menjava toplotne črpalke
● SPAR Mozirje – trgovski center

2018
● AQUAFIL SLO – elektroliza
● Komel Hoče – delavnica
● Lidl Hoče – trgovina
● Bioplinarna IHAN – predelava puhal

2017
● AQUAFIL SLO – izkoriščanje odpadne toplote

2016
● Herz Litija – razvojni objekt in izkoriščanje odpadne toplote
● Krka MKB – proizvodnja
● Talum Kidričevo – komprimirani zrak

2015
● Calcit Kamnik – plinski razvod
● Cimos Maribor – prezračevanje in  hlajenje
● Fleksotisk Logar Slovenska  Bistrica – proizvodnja
● Snaga Ljubljana – prezračevanje

2011
● Mercator Center Tabor – sprinkler
● Situla LJUBLJANA – sprinkler

INFRASTRUKTURA

2020
● Vročevod Jugomont

2019
● Nerjavni cevovod DN500 za vodovod – pod železnico Košaki

2018
● Vodovod – most Svečina
● Vročevod TUŠ Tabor
● Čistilna Dogoše – dozidava poslovnega objekta

2017
● Vročevod Tezno

2016
● Vodovod čez most Makole
● Vročevod Koroška
● Vročevod Turnerjeva
● Vročevod Jadranska
● Vročevod kozmetična šola

2015
● PEX vročevod Selnica
● PEX vročevod ZD Maribor
● Nerjavni cevovodi – vodohran Murska Sobota
● Snaga Ljubljana – prezračevanje

2014
● Menjava ventilov v jaških Energetika Maribor

2013
● Plinovod SODO
● MRP Paloma

2012
● Vodna zavesa Paloma
● Vročevod Gosposvetska

2011
● Vročevod DEM

STANOVANJSKI OBJEKTI

2020
● Hiše na Podrtem Brezje
● Vila Tomšičeva Maribor

2019
● Hiše na Podrtem Brezje

2018
● Kotlovnica za stanovanja na Šercerjevi ulici Maribor
● Kotlovnica za stanovanja na Usnjarski ulici Maribor

2017
● Stanovanja Prešernova ulica
● Kotlovnica za stanovanja v Cankarjevi ulici Maribor

2013
● PSO Šentilj

POSLOVNI OBJEKTI

2020
● Štajerski avto dom – kuhinja
● Vrtec Hoče

2018
● Petrol BS Ruše

2017
● Comtron pisarne
● Toplotna postaja Celje

2016
● FEWI Maribor
● Vrtec Polskava

2015
● Zdravstveni dom Slivnica
● Europark kretnica

2014
● Ogrevanje – sanacija Občina Duplek

2013
● Srednja gradbena šola – delavnice

2012
● ŠTUK Maribor
● Flegis Maribor
● Vrtec Prevalje

     IMP Energetika © 2020

Izdelava strani: