STORITVE

Izvedba strojnih instalacij

Strojni nadzor

Projektiranje strojnih instalacij

IZKUŠENI IN ŠOLANI ZAPOSLENI

DEJAVNOSTI

Ogrevanje

toplotne črpalke, biomasa na polena in pelete, plin, sončni kolektorji, talno, stropno, stensko ogrevanje

Kotlovnice

parne, plinske, na biomaso - za industrijo in večje poslovne objekte

Vodovod in kanalizacija

notranji in zunanji vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, podtlačno odvodnjavanje

Vročevodi

jekleni cevovodi in PEX cevovodi

Požarna zaščita

sprinkler, drencher, vodne zavese, hidranti, požarni preboji

Hladilne strojnice

jekleni in nerjavni cevovodi, strojnice

Vodna črpališča

nerjavni cevovodi

Plinovodi

jekleni plinovodi in PE

Prezračevanje in klimatizacija

klimati, rekuperacije, razvodi

Toplotne postaje

kompaktne toplotne postaje

Toplotne izolacije

aluminij in kavčuk

Hlajenje

hladilni agregati, split sistemi

Parovodi

jekleni cevovodi

Servis in vzdrževanje strojnih instalacij

za izvedene instalacije nudimo servis

Strojni nadzor

za nove investicije nudimo strojni nadzor

Projektiranje strojnih instalacij

projektiranje, izračuni, načrti

     IMP Energetika © 2020

Izdelava strani: